Advokátní kancelář Mgr. Robert Kaše
Advokátní kancelář co má švih.

Úvodní stránka   |    Mapa stránek   |    Kontakty   |    Ceník advokátních služeb

Ceník advokátních služeb

Právní služby jsou poskytovány na základě stanovených odměn, které vycházejí z povolených způsobů účtování odměn ve smyslu advokátního tarifu za jeden úkon právní pomoci.

Klienti jsou informováni o výši odměny v závislosti na průběhu poskytování služeb, stavu a průběhu věci. V případě převzetí zastupování je uzavřena smlouva o poskytování právních služeb s dohodnutým způsobem odměny i její specifikací. Současně je možné požadovat složení zálohy na poskytované právní služby.

Ke všem druhům odměn je připočítáno DPH v zákonné výši a vynaložené hotové výdaje, popřípadě ztráta promeškaného času.


Advokátní kancelář Mgr. Robert Kaše
U Svépomoci 2020/9, Plzeň

(+420) 377 420 326