Advokátní kancelář Mgr. Robert Kaše
Advokátní kancelář co má švih.

Úvodní stránka   |   Mapa stránek   |   Kontakty   |   Zaměření advokátní kanceláře   |   Advokátní úschovy

Advokátní úschovy

Tato služba slouží jako prostředek ke zvýšení jistoty řádného splnění sjednaných podmínek, na kterých se strany dohodly. Klient nebo třetí osoba svěřuje finanční prostředky do advokátní úschovy advokátní kanceláři (schovateli), který zde vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u níž jsou tyto prostředky uloženy do doby splnění sjednaných podmínek. Při splnění sjednaných podmínek jsou svěřené prostředky vyplaceny určité osobě.

Službu advokátní úschovy nejčastěji využijete při:

  • prodeji či koupi nemovitosti
  • vypořádání společného jmění manželů
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • v obchodněprávních vztazích
  • při mimosoudním narovnání
Uschovat lze především:
  • finanční prostředky
  • listiny, cenné papíry (akcie, směnky, šeky)
Výhody advokátní úschovy:
  • nižší náklady
  • ochrana svěřených prostředků před exekucí
  • okamžité vyplacení při splnění podmínek

 

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!


Advokátní kancelář Mgr. Robert Kaše
U Svépomoci 2020/9, Plzeň

(+420) 377 420 326

Byli jste spokojeni s našimi právními službami? Doporučte naši advokátní kancelář na sociálních sítích, děkujeme.