Advokátní kancelář Mgr. Robert Kaše
Advokátní kancelář co má švih.

Úvodní stránka   |   Mapa stránek   |   Kontakty   |   Zaměření advokátní kanceláře   |   Správní právo

Správní právo

Poskytujeme právní služby v celém spektru správního práva:

  • zastupování ve správním řízení a před správními úřady:
    • v řízení ve věcech stavebních, územních a živnostenských (před stavebními, katastrálními a živnostenskými úřady)
    • v řízení ve věcech daňových před finančními úřady (vyřizování žádosti o prominutí daně, penále, opravné prostředky)
    • v řízení týkajících se správních deliktů dle zvláštních zákonů
    • v řízení ve správním soudnictví (správní žaloby, kasační stížnosti)
  • zastupování v řízení o přestupcích (především dopravních přestupků)

 

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!


Advokátní kancelář Mgr. Robert Kaše
U Svépomoci 2020/9, Plzeň

(+420) 377 420 326

Byli jste spokojeni s našimi právními službami? Doporučte naši advokátní kancelář na sociálních sítích, děkujeme.