Advokátní kancelář Mgr. Robert Kaše
Advokátní kancelář co má švih.

Úvodní stránka   |   Mapa stránek   |   Kontakty   |   Zaměření advokátní kanceláře   |   Trestní právo

Trestní právo

Poskytujeme právní služby v celém spektru trestního práva:

  • obhajoba klientů ve všech fázích trestního řízení:
    • ve stadiu přípravného řízení (před zahájením trestního stíhání, ve fázi trestního stíhání a vyšetřování, při zkrácené přípravné řízení)
    • ve stadiu řízení před soudem (v trestním řízení před soudy všech stupňů)
  • právní zastoupení fyzických či právnických osob na straně poškozeného v rámci škod vzniklých v souvislosti s trestnou činností
  • alternativní řešení vztahů trestního práva (podmíněné zastavení trestního stíhání, podmíněné odložení návrhu na potrestání, narovnání)
  • právní zastoupení v trestním řízení vykonávacím (podmíněné propuštění z výkonu trestu, podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu)
  • právní poradenství obětem trestných činů, volba nejvhodnější postupů a vytvoření potřebných podkladů (příprava trestního oznámení, stížnosti atd.)
  • zastupování klientů v přestupkovém řízení a jiných správních řízení před správními úřady

 

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!


Advokátní kancelář Mgr. Robert Kaše
U Svépomoci 2020/9, Plzeň

(+420) 377 420 326

Byli jste spokojeni s našimi právními službami? Doporučte naši advokátní kancelář na sociálních sítích, děkujeme.